Västra Torsås Enskilda vägar


VÄGRAPPORT, vattensamlingar, läs längre ned på denna sida.

Snö-och halkrapport angående enskilda vägar i Västra Torsås


Kommande dygnen 4, 5 o 6 jan. kommer det att bli ett svårbedömt väderläge, kan bli snö, minusgrader och regn, detta innebär att vägarna kan bli mycket hala.

Vi utför givetvis snöröjning och halkbekämpning vid behov, men vi kan inte vara på alla vägar samtidigt! 

Vi kommer att snöröja belagda vägar under kvällen i dag den 6 jan. 2023. Kommer att ta ställning till grusvägarna om de skall snöröjas?

Det kommer troligen att börja regnar under morgon dagen och bli 1-5 plusgrader! 

Kör försiktigt!

VATTENSAMLINGAR!

Det finns en vattensamling vid vägen som går från Bohult mot Hyltetorp på höger sida om vägen, den kommer att åtgärdas så fort Ledningskollen har markerat ut el och fiberkablar, det finns en trumma längre ned mot Hyltetorp som vi tänker gräva en avrinning till. 

Har kört alla enskilda vägar på västra sidan om 126;an den 5 jan.

Jag kommer att åka alla enskilda vägar öster sidan om 126,an nu på lördag den 7 jan. och efter den besiktningen kommer jag att lägga in en rapport på vår hemsida om det finns platser med vattensamlingar som kan bli till problem och åtgärdas om det går, annars får vi sätta upp varningstavlor.

Vi önskar Er en fortsatt bra år 2023!​Kommande arbeten under våren och sommaren.

Vägskyltar med vägens nummer, en bokstav för typ av vägmaterial, B=belagd väg, G=grå grus och D=svart grus (diabas) kommer att färdigställas under jan. månad 2023. Det kommer att kompletteras under våren längden på vägen.

På vägkartan är det markerat vilken typ av material som användes på våra vägar med ovanstående bokstäver B, G eller D.

Till våren utför vi sopning av belagda vägar och under sommaren laga skador på belagda vägar.

Alla grusvägar hyvlas och de vägar som behöver grusning, där utföres detta. Svart grus (diabas användes på vissa vägar där vi har problem med vägbanan. Övriga grusvägar använder vi gråbergs krossat grus.  

Alla grusvägar utföres  det dammbindning på enligt tidigare år, men med större mängd för att få en fastare vägbana.

Vi kommer att söka särskilt bidrag till några vägtrummor. Underlag för förstärkningsarbeten för vägarna Hyltetorp och Köp - Ryd samt för ny beläggning, skall sedan söka bidrag på det som vi kan få bidrag till för att lägga upp en plan på denna typ av underhåll.

Vi tycker att Trafikverket skulle också lämna bidrag till omläggningskostnaden, men så är det inte idag. Jag har som ordförande tillskrivet trafikutskottet, infrastrukturdepartementet och riksdagsmän från länet för att denna fråga bör få en annan lösning för belagda vägar där inte trafikmängden uppnår till bidragsnivån.