VTEV       Västra Torsås Enskilda vägar       VTEV               VÄGRAPPORT                         När detta skrives in på hemsidan under vägrapport är kl. 09:45 den onsdagen 8 mars!

Vi snöröjer belagda vägar en gång till och kolla upp grusvägarna och åtgärda där det behövs under onsdagen 8 mars och därefter kommer halkbekämpning att ske på belagda vägar så fort de som utför detta hinner.


Vi snöröjer i första hand belagda vägar och sedan grusvägarna och halkbekämpning utföres på belagda vägar och i undan tagsfall på grusvägar!

Kör försiktigt!

Denna typ av information kommer jag att lägga ut i fortsättningen

under denna sida "vägrapport"!


Vi önskar Er ett fortsatt bra år 2023!​Kommande arbeten under våren och sommaren.

Vägskyltar med vägens nummer, en bokstav för typ av vägmaterial, B=belagd väg, G=grå grus och D=svart grus (diabas) kommer att färdigställas under jan. månad 2023. Det kommer att kompletteras under våren längden på vägen.

På vägkartan är det markerat vilken typ av material som användes på våra vägar med ovanstående bokstäver B, G eller D.

Till våren utför vi sopning av belagda vägar och under sommaren laga skador på belagda vägar.

Alla grusvägar hyvlas och de vägar som behöver grusning, där utföres detta. Svart grus (diabas användes på vissa vägar där vi har problem med vägbanan. Övriga grusvägar använder vi gråbergs krossat grus.  

Alla grusvägar utföres  det dammbindning på enligt tidigare år, men med större mängd för att få en fastare vägbana.

Vi kommer att söka särskilt bidrag till några vägtrummor. Underlag för förstärkningsarbeten för vägarna Hyltetorp och Köp - Ryd samt för ny beläggning, skall sedan söka bidrag på det som vi kan få bidrag till för att lägga upp en plan på denna typ av underhåll.

Vi tycker att Trafikverket skulle också lämna bidrag till omläggningskostnaden, men så är det inte idag. Jag har som ordförande tillskrivet trafikutskottet, infrastrukturdepartementet och riksdagsmän från länet för att denna fråga bör få en annan lösning för belagda vägar där inte trafikmängden uppnår till bidragsnivån.