Västra Torsås Enskilda vägar

Vårarbetet på våra vägar är klart utom flikning på belagda vägar som kommer att ske under sommaren. 

Vi håller på att bilda vägföreningar för på varje vägnummer. Det startade upp med vägen Gunnarås nr 18280 den 4 maj. Den 17 juni skall jag och Bengt Svensson träffa ägarna till vägen Björkelund (vägen till Övdens badstrand) nr 18358, Helmeshult nr 17989 och Hökhult nr 36678. Vägarna kommer att skötas som tidigare av Västra Torsås Enskilda vägar, men när alla vägar har sin vägförening så har vi en samtalspartner för alla våra vägar. Anledningen till denna nyordning är att vi får pengar från kommunen och Trafikverket. Kommunen kommer att kräva in en redovisning från samordningen av vägföreningarna, alltså för vår räkning Västra Torsås Enskilda vägar, som lämnar in en verksamhetsberättelse med tillhörande bilagor efter varje verksamhetsår. För åren 2019 o 2020 kan Ni se uppe i menyn.

Arbetet med bildandet av alla vägföreningar kommer att vara klart innan det år är slut.

Sedan kommer det ett allmänt informationsmöte om hur fortsättningen kommer att se ut om inte coronan sätter stopp för det.

0