Västra Torsås Enskilda vägar

2020 06 22

Vägrapport

Undertecknad har idag besökt vägar inom vårat arbetsområde i Västra Torsås.Följande har konstaterat att våra grusvägar är i bra skick,men där vi har kanthyvlat har vi fått mycket gräsväxt i mitten på vägbanan. Detta beror på att att det som finns i vägkant lägges på vägbanan och sedan behandlas med gallerskopa för att ta bort sten och därefter hyvlas vägbanan, det avser den östra delen om väg 126. Jag har talat med vår kontaktperson på Trafikverket, som känner till problemen, de kräver inte att vi ta bort gräset, det har framförts att det är ett krav, om vi skall hyvla grusvägen, då får vi salta igen och det blir stora kostnader för att det skall se snyggt ut. När vi jämn för den västra sidan om väg 126 där det användes grävmaskin med kantskopa som justerade väg kanten. Med denna metod så lägges massorna på en släp och tippas av på lämplig plats ut med vägen.

Vi har hög röjt med sågklingor vägarna på den östra sidan om väg 126. Den östra sidan har vi röjt med aggregat med länk. Denna typ av röjning blir lite mera risig, men som vi nu kan bedöma så blir det ett bättre resultat. Den ekonomisk delen kommer vi att titta på under hösten och efter det får man sammanväga vilken metod vi skall använda i fortsättningen. Troligen måste båda användas för att nå bästa resultat.

Kantklippning kommer att ske på vägen Torne - Hulevik och till badplatsen Övden i första hand och de andra vägarna senare under sommaren, vissa delar kommer att klippas en andra gång längre från vägrenen för att försöka hålla nere tillväxten av buskar.           

Jag vill tillönskar alla vägägare en bra och skön sommar.

Nils-Gunnar Skoglund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2020 06 13

Jag vill informera att vi ha fått in ett hot av en person som bor utefter vägen Ebbön att den del som är vid personens fastighet kommer att sänkas och beläggas av denna person. Jag försökte tala personen till rätta, att så kan man inte göra utan att tala med väg ägare och AU, när jag framförde detta så talade personen om för mig att jag förstår inte detta, begriper inte något om vägar och det arbete jag håller på med.

Jag hoppas verkligen att hotet inte går i verkställighet, men om något händer på detta vägavsnitt, så hoppas jag att Ni hör av Er till undertecknad och ansvarig på 076 855 70 18 eller e-post [email protected].

Med hälsningar

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport den 10 maj 2020.

Vi har någon väg kvar angående kantskärning, den kommer att åtgärdas under hösten 2020.

Grusning pågår och kommer att avslutas under kommande vecka 20.

Saltning kommer att utföras igen om det behövs.

Det kommer att sättas upp varningsskyltar för korsande väg samt stopplikt på Torne vägen mot Hulevik innan man korsa eller kör ut på vägen från Lönashult till Hulevik. Vi kommer att kontakta Trafikverket också för skyltningen till Trollberget, det finns också andra saker som jag kommer att ta upp med dom i underhåll av väganslutningar till våra enskilda vägar och skyltning!

AU kommer att träffa ägarna av vägen Åmanstorp och Skulatorp en kväll i juni månad för att informera om underhållet på dessa vägar. Det kommer att ske med ägarna för vägen Hjärpalyckan under året också .

Vi hade ju tänkt ha ett informationsmöte i mars månad, men som läget är nu, så får vi vänta till coronan har lugnat ned sig.

Jag tillönskar alla vägägarna en skön och trevlig sommar!

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf.

.....................................................................................................................................................................................

O.B.S.

Vi avbryter allt arbete på våra enskilda vägar i Västra Torsås med anledning av att det ryker och dammar alldeles för mycket. 

Saltning och vattning kommer att starta upp nästa vecka 18. Alla vill få samma sak utförd nu!

När vädret stabilisera sig så kommer vi att slutför kantskärningen. Hyvling och grusning kommer att utföras när det lämpligt.

Lönashult den 21 april 2020

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf.

Västra Torsås Enskilda vägar Mobil 076 855 70 18